CONTACTO

Aula de Teatro Universitaria
de Ourense

Edificio de Humanidades. Campus. 32004. Ourense


E-MAIL
aulateatroourense(a)yahoo.es
miteuourense(a)yahoo.es
motiourense(a)yahoo.es


TELÉFONOS (00-34)

663 985 614 (Sarabela)
639 891 774 (Dirección)
639 884 984 (coordinación)